MEZARYAKA (KAYABAŞI) CAMİİ


Yukarı mahalle’de bulunan caminin bir diğer adı da “Kayabaşı Camii’dir”. Eskiden kalabalık bir mahallenin ortasında iken, şimdilerde göçlerle mahalle boşaldığından, derin bir sessizlik içindedir. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen eserin doğu duvarındaki kitabeden H.1285/M.1868 tarihinde inşa edildiği ya da onarım geçirdiği düşünülmektedir. Moloz taş malzemeden inşa edilen eser, dört sahınlıdır. Caminin doğusundaki giriş bölümüne bir mihrap eklenerek yazlık mescit haline getirilmiştir. Yapının iç kısmı, sütunları, merdivenleri, mihrap, minber ve vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmıştır. Mihrap kalem işi, sütun ve tavan bağlantıları ise alçı işi tezyinat ile bezelidir. Ahşap işlemeleri, kandil ve lamba gibi aydınlatma aletleri orijinal haliyle günümüze gelmiştir. Son cemaat mahallinin alt kısmı bir zamanlar lojman ve mektep olarak kullanılmıştır. Avluda H.1233/M.1818 tarihli bir de çeşme bulunmaktadır. Bugün sadece Ramazan aylarında teravih namazı için açılan camii, 2011 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilmiştir.


MEZARYAKA (KAYABASI) MOSQUE

The mosque is located in Yukari neighbourhood and also called “Kayabasi Mosque”. The neighbourhood was crowded before but now it is full of a deep silence. The exact building date is unknown, however according to the epigraph over the east wall, the building could be built in 1868 (1285 in Islamic calendar.) The mosque was made of rubble and has four naoses. The eastern entrance was converted into a summer masjid by adding a niche. The interior of the mosque, pillars, ladders, niche, pulpit and preaching chair were made of wood. The niche has pencil decorations, the pillars and roof has plaster decorations. The wooden handworks, candles and lamps are originally protected. The downstairs of the last prayers’ room was being used for public housing and education for a while. There is a fountain built in 1818 (1233 in Islamic calendar) in the courtyard. The mosque is only open for tarawih prayers during Ramadan and it was restored by Selcuklu Municipality in 2011.