KARATAŞ CAMİİ


Camii ismini bir zamanlar kalabalık bir Müslüman Mahallesi olan Karataş Mahallesi’nden almaktadır. Çevresinde oturan insan kalmadığından şimdilerde kapalı olan bu camii, bir zamanlar içini dolduran kalabalık bir Müslüman cemaatin varlığının ayakta duran son şahididir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber vaaz kürsüsü arkasında bulunan H.1295/M.1878 tarihi bu yapının daha önceye tarihlenmesine sebep olmaktadır.

Moloz taştan inşa edilmiş olan eserin harimi üç sahınlıdır. Sahınları oluşturan ayaklar Bursa kemerleri ile birbirine bağlanmıştır. Camii avlusunun doğu bölümü zeminin yükseltilmesi ve mihrap eklenmesi ile bir yazlık mescit haline getirilmiştir. Sille’deki diğer camiler gibi iç kısmı zengin ahşap süslemelidir. Her iki mihrabı, minberi ve vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmış olan eserde ahşap kesim tekniğinde yapılmış çok kaliteli bitkisel süslemeler görülebilmektedir.

Yapıyı özel yapan diğer bir unsur ise içinde bulunan el sanatı eserleridir. Mumlar, avizeler, askılı gaz lambaları, orijinal Sille el dokuması halılar ve üzerinde bağış yapanın Osmanlıca künyesi bulunan kandiller bu eserlerden sadece birkaçıdır. Selçuklu Belediyesi tarafından 2010 yılında restore edilen eser, bugün sadece Ramazan aylarında teravih namazı için açılmaktadır.


KARATAS MOSQUE

The name takes its name from a crowded muslim neighbourhood. In the passage of time, the neighbourhood was abandoned and the mosque was closed. The mosque is the last witness to the crowded muslim population in the area. The exact construction date is unknown, however, there is a epigraph behind the preaching chair and it is dated to 1878 (1295 in Islamic calendar.) The harim (men’s place) of the mosque was made of rubble and has three naoses. The legs which constitute the naoses were connected by Bursa vaults. The eastern side of the garden was elevated and it was converted into a summer masjid by adding a niche. There are spectacular wooden decorations like the other mosques in Sille. There are high quality wooden herbal decoration style over the two niches, pulpit and preaching chair. The other speciality of the mosque are handcrafts. Candles, chandeliers, oil lamps, original Sille rugs and candles which has the name of the donator written with Ottoman letters are only some examples of the handicrafts. The mosque was restored by Selcuklu Municipality in 2010 and today it is only open for tarawih prayers during Ramadan…