MEZARLIKLAR


Roma ve Bizans döneminden itibaren iskân gören Sille’de mezarlıklar, yerleşimin kuzey ve güneyinde yoğunluk kazanmıştır. Antik döneme ait mezarlar, Sille’ye ulaşımı sağlayan güneydeki karayolunun kenarında görülebilmektedir. Kaya oyma olarak dikdörtgen planlı yapılan bu mezarların duvarlarına sekiler yerleştirilmiştir.

Kentteki en önemli mezarlıklar ise Osmanlı dönemine aittir. Müslüman ve gayrimüslim mezarlıkları olarak ikiye ayrılan bu mezarlıklardan gayrimüslimlere ait olanları Aya Elenia Kilisesi, Sille Tepe Şapeli ve Sille’nin batısındaki bir çevre duvarı ile çevrelenmiş alanda bulunmaktadır. Çok az örneğinin günümüze ulaşabildiği gayrimüslim mezar taşları Aya Elenia Müzesi’nde görülebilmektedir. Mermer ya da kireç taşından yapılmış olan bu mezar taşlarında Karamanlıca ve Rumca kitabelerin yanında haçlar, bitkisel süslemeler ile çeşitli aziz tasvirleri yer almaktadır.

Günümüzde Subaşı Mahallesi Mezarlığı, Mormi Mahallesi Mezarlığı, Karataş Mezarlığı ve Ak Mahalle Mezarlığı olarak adlandırılan dört büyük mezarlık ise Müslümanlara aittir. Ağırlıklı olarak Sille taşı ile mermer malzemenin kullanıldığı muhteşem mezar taşlarında ölen kişinin statüsünü gösteren sarık ve fesler ile çeşitli bitkisel süslemeler görülebilmektedir. Sille taşının kolay aşınabilir olmasından dolayı birçok mezar taşının kitabeleri ise ne yazık ki bugün okunamamaktadır.


GRAVEYARDS

Sille had a considerable population since the Roman and Byzantine periods and the graveyards of the city are mostly in North and South part of the city. Ancient graves are over the main road in the South. Rectangular planned ancient graves carved from rock has some socks over their walls.

The most important graves are from Ottoman period. Graves of non-muslims are in a surrounded area by walls in Elenia Church, Sille Tepe Chapel and in the west of Sille. Only a few samples of the non-muslim’s graves could remain at the present days and are being exhibited in Aya Elenia Museum. There are Karamanlish and Greek epigraphs and cross figures, herbal decorations and saint pictures over those marble or chalk graves.

Subasi District Graveyard, Mormi District Graveyard, Karatas Graveyard and Ak District Graveyard are the four grand Muslim graveyards at the present day. There are turban and fez figures which are symbolizing the statute of the deceased and some herbal decorations over the graves made of mostly marble and Sille Stone. Most of the epigraphs can not be read today because Sille stone can be easily worn out.