EVLER


Birçok kültür varlığına ev sahipliği yapan Sille’de zengin sivil mimari örnekleri de bulunmaktadır. 19. Yüzyılda güçlü bir üretim ve ticarete sahip olan kentte, Konya’lı zengin Türk ve Rumların yazlıklarının bulunduğu tarihi kaynaklardan öğrenilmektedir. Eski fotoğraflarda tüm ihtişamları görülebilen bu eserlerin ne yazık ki önemli bir kısmı günümüze gelememiştir. Son yıllarda Selçuklu Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile koruma altına alınan evler, eski görkemine kavuşmaya başlamıştır.
Sille evleri çoğunlukla iki katlı olup evlerin üzeri genellikle düz toprak damdır. Büyük bir çoğunluğu cumbalı olan evlerin temel yapı malzemesi bu bölgeden çıkartılan Sille taşıdır. Ahşap malzeme, taş duvarlarda hatıl, bağdadi kısımlarda ise ana malzeme olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ahşap, kapılarda, iç merdivenlerde, oda döşemelerinde ve tezyinatında, dolap, kiriş ve sütün gibi yapı elemanlarında da bol miktarda kullanılmıştır. Tezyinat açısından da zengin olan evlerde cumba veya terasta yer alan üzüm asmaları dikkat çekmektedir.


HOUSES

There are many cultural assets in Sille. Civil architecture examples are also existing. The town was commercially productive and powerful in the 19th century and rich Turkish and greek citizens of Konya used to have summer houses in Sille. The buildings were seen in old photos with their glory, however most of them couldn’t survive… In recent years, Selcuklu Municipality had started a big restoration campaign and most of the houses were renewed and protected like old glorious times. Sille houses are mostly double storied and has a flat soil roof. Most of them has colonage and made of Sille stone excavated from the region. Wood materials were used as planks over stone walls and as main material in other lath places. Besides, wood is frequently used in doors, interior ladders, room floors, decorations, cages, beam and pillars. The houses are well decorated and there are generally grape-vine on colonages and terraces.