SU MİMARİSİ


18-19. yüzyılda kalabalık bir nüfusa sahip olan Sille, zengin bir su mimarisine sahiptir. Yerleşimde bugün 2 hamam, 17 çeşme, 1 çamaşırhane ve 1 su kemeri görülebilmektedir. Ak (Hacı Ali Ağa) Hamamı ile Subaşı Hamamı olarak isimlendirilen hamamlardan ilki kentin doğusundaki çarşıda, ikincisi ise yerleşmenin batısındadır. Her ikisi de 19. Yüzyılda inşa edilen ve çifte hamam olarak düzenlenen eserler, Sille’nin zengin su kültürünü ortaya koyan önemli örneklerdir. Diğer su mimarisi örnekleri ise gerek planları, gerekse bezeme ve kitabeleri ile Sille’nin kültürel zenginliğinin tanıklarıdır.


WATER ARCHITECTURE

Sille was very crowded in 18th and 19th centuries and it has a rich water architecture. There are 2 bathes, 17 fountains, 1 public laundry and 1 water arch in the district. Ak (Haci Ali Aga) Baths is in the bazaar in the east, and Subasi Baths is in the west. Both of them were built in 19th century and good examples of Sille’s rich water architecture. Other examples are witnessing the Sille’s cultural variety with their plans, decorations and epigraphs.